نحوه پرداخت مهریه در صورت فوت شوهر

آیا اگر شوهر قبل از دخول به همسر بمیرد مهریه وی نصف خواهد شد؟

پرسش

لطفاً نظر مراجع معظم به ویژه آیت الله هادوی دام ظله را در مورد مسئله زیر بیان فرمایید:

آیا اگر شوهر قبل از دخول به همسر بمیرد مهریه وی نصف خواهد شد؟

پاسخ اجمالی


سؤال مذکور را به دفاتر حضرات آیات ارسال و در ذیل پاسخ استفتاءات تعدادی از آنها را که تا کنون دریافت نموده ایم، تقدیم حضور می گردد:

دفتر حضرت آیت الله مقام معظم رهبری (مد ظله العالی):

مهریه نصف می شود.

دفتر حضرت آیت الله مکارم شیرازی (مد ظله العالی):

مهریه به صورت کامل باید پرداخت شود.

پاسخ حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت افاضاته) به این شرح است:

اگر یکی از دو زوج قبل از نزیکی فوت کند و مهریه در عقد ازدواج مشخص باشد، ظاهراً نصف مهریه به زن یا ورثه ی وی می رسد هرچند مستحب است مصالحه کنند به وی‍‍‍‍‍ژه در فرض مرگ مرد.

/ 0 نظر / 12 بازدید