مهمترین عوامل افزایش طلاقاز زبان سمیه احمد نژاد مددکار اجتماعی

عوامل مختلف و گوناگونی در ایجاد جدایی و طلاق همسران تاثیر دارد که مشکلات مالی،سوء ظن به همدیگر ،عدم تمکین،اعتیاد،زیاده طلبی،تفاوت فرهنگی و انتخاب نادرست اولیه در انتخاب همسر از مهمترین آنها هستند

/ 0 نظر / 13 بازدید