مسایل حقوقی

پرسش و پاسخ:

سوال: آیا زن و مرد می توانند از پشت تلفن صیغه عقد را خوانده و به عقد دائم هم درآیند؟

پاسخ : قانون در این مورد حکم خاصی ندارد اما ظاهرا با رعایت سایر شرایط قانونی یک ازدواج صحیح، بلامانع می باشد.

سوال: آیا اجرای صیغه عقد نکاح به زبانی غیر از عربی نیز صحیح است؟

پاسخ: در قانون الزامی بر عربی بودن صیغه ازدواج وجود ندارد. اما طرفین باید از الفاظی استفاده کنند که صراحتا دلالت بر قصد ازدواج نماید. (ماده 1062 ق.م)

سوال: هرگاه مردی با زنی ازدواج کند و آن زن از شوهر قبلی خود دارای دختری باشد و به حد بلوغ برسد، آیا این مرد میتواند با آن دختر ازدواج نماید؟

 

پاسخ: اگر بعد از عقد نکاح بین مرد و آن زن روابط زناشویی واقع شده باشد ازدواج مرد با دختر زن به طور دائمی ممنوع است. (بند 3 ماده 1047 ق.م) 

/ 0 نظر / 5 بازدید